Wednesday, May 21, 2008

FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN

KERTAS 1 (3Jam) :

Tajuk
  1. Perniagaan dan Persekitarannya
  2. Fungsi Pengurusan
  3. Fungsi Perniagaan
  4. Kemahiran Pengurusan
  • BAHAGIAN A - 50 markah

Soalan 1 (25 markah) merangkumi 10 soalan pendek

Soalan 2 (25 markah) diambil dari tajuk FUNGSI PERNIAGAAN

  • BAHAGIAN B - 50 markah

Terdapat 6 soalan esei. Bagaimanapun, pelajar-pelajar HANYA perlu menjawab DUA

soalan sahaja. Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.

No comments: